1 czerwca 2018

Warsztaty O historii nie tylko na lekcjach historii

Kuratorium Oświaty w Katowicach zorganizowało cykl warsztatów pod wspólnym tytułem O historii nie tylko na lekcjach historii. Do udziału w zajęciach zostali zaproszeni nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół. Program warsztatów obejmował tematy związane z nauczaniem historii na lekcjach języka polskiego, geografii, podczas zajęć bibliotecznych, różnych kół zainteresowań, a także w czasie wycieczek szkolnych.
Dodatkowo uczestnicy mieli okazję zwiedzić szkolne muzeum i zapoznać się z zasadami i wartościami edukacji muzealnej w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, poznać zasady zorganizowania przestrzeni wychowawczej i patriotycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Bieruniu, a także obejrzeć wystawę rekonstruowanych zdjęć historycznych przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Myszkowie oraz prezentację Stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej 73 Pułk Piechoty z Katowic.