16 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 Rybniku…

4 września 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych w Rybniku naukę rozpoczęło 451 uczniów, z czego 100 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 i 351 w wygaszanym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Po 18 latach, ponownie, w szkole pojawili się pierwszoklasiści szkoły podstawowej.

Do pracy z nimi przeszły dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 11. Obecnie mamy dwie klasy pierwsze – razem 42 uczniów. Aby ich przyjąć do szkoły rozpoczęliśmy przygotowania już w lutym 2017 roku, gdzie pod koniec miesiąca była już gotowa i kompletnie wyposażona jedna sala edukacyjna. Potrzebna ona była, aby zachęcić rodziców dzieci młodszych do przyprowadzenia do szkoły swoich pociech i by pokazać, że sprostamy reformie. Ogółem sal edukacji wczesnoszkolnej będzie docelowo 6, a wszystkie w wydzielonym segmencie szkoły. Ponadto do wakacji letnich br. wyremontowaliśmy sanitariaty dostosowując je do potrzeb dzieci klas młodszych, a w czasie wakacji przygotowaliśmy świetlicę, korytarz szkolny biorąc pod uwagę potrzebę ruchu i zabawy dzieci klas I-III, a także szatnię i salę gimnastyczną. We wrześniu powstał, na wydzielonym dziedzińcu ogrodzonym płotem, plac zabaw. Dwie sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone są w nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, projektory i tablice interaktywne. Podobnie wyposażona jest świetlica szkolna.

Każde dziecko w swojej klasie ma miejsce, gdzie może zostawić przybory, pomoce i podręczniki. Dla najmłodszych uczniów przygotowaliśmy osobne wejście do szkoły przez przestronny hol w hali sportowej.
Ponadto, utworzyliśmy klasę czwartą – żeglarską oraz dwie klasy siódme – dwujęzyczną i mistrzowską w piłce siatkowej chłopców. Klasy te powstały przy współpracy z klubami – Sekcją Żeglarską TS Kuźnia Rybnik i TS Volley Rybnik.
Wszystkie dzieci mają możliwość zjedzenia w szkolnej stołówce smacznego obiadu, przygotowanego przez nasze kucharki.
Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej od początku włączyli się do naszej społeczności poprzez udział w różnych imprezach, jak np. 4 września pasowanie na ucznia czy Dzień Kropki.
Wszystkie dzieci uczą się w systemie jednozmianowym, ale klasy mistrzowskie dłużej, gdyż mają po 16 godzin zajęć sportowych.