22 września 2017

W nowym roku szkolnym, w nowej Szkole Podstawowej w Piasku…

Szkoła Podstawowa w Piasku w gminie Janów powstała z przekształcenia gimnazjum. 4 września nowy rok szkolny 2017/2018 powitali uczniowie klasy pierwszej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej oraz gimnazjaliści.

W wakacje trwały intensywne prace nad przystosowaniem szkoły na przyjęcie młodszych uczniów. Efekty pracy są widoczne: uczniowie mają czyste, wyremontowane sale, nowe kolorowe meble. W klasach są szafki, w których dzieci mogą zostawić podręczniki, przybory. Od 2000 roku w Piasku nie było szkoły podstawowej, dlatego też jej otwarcie zostało przez mieszkańców przyjęte z ogromną radością. Świadczy o tym chociażby fakt, że do nowo powstałej szkoły rodzice zapisali uczniów także V, VI klasy, a nie tylko – jak zakładano– I, IV i VII. Dzięki temu uczniowie mają bliżej do szkoły, znaczna część nie będzie musiała dojeżdżać.

Na dostosowanie warunków szkoła otrzymała środki finansowe z rezerwy budżetowej: na doposażenie świetlicy w wysokości 3870 zł, remont sanitariatów 2500 zł i wyposażenie 2 sal lekcyjnych 15080 zł. Otrzymane środki wg. opinii dyrektora szkoły są w wystarczające i zapewniają realizację zadań.