4 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 9 w Rybniku

W Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Adama Mickiewicza w Rybniku powstałej, z przekształcenia z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, naukę rozpoczęli uczniowie jednej klasy pierwszej oraz czterech klas siódmych szkoły podstawowej, w tym trzech mistrzostwa sportowego (siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców, lekkoatletyka) i jednej dwujęzycznej (z geografią i informatyką prowadzonymi w języku angielskim).

Przygotowanie estetycznej i kolorowej sali lekcyjnej dla najmłodszych uczniów rozpoczęło się już w roku szkolnym 2016/2017. Specjalnie dla maluchów wydzielono cały korytarz na parterze, aby dzieci miały gdzie bezpiecznie spędzać przerwy. Dla nowych podopiecznych przystosowano też bardzo dobrze wyposażono szkolną stołówkę.

Wszyscy nowi uczniowie zostali już pasowani i bardzo dobrze odnajdują się w szkolnej rzeczywistości, która jest dla nich przyjazna i umożliwia szeroko pojęty rozwój. Mogą oni korzystać z nowoczesnych klasopracowni, wyposażonych między innymi w tablice interaktywne, stanowiska komputerowe i rzutniki. W zasobach sal znajdują się także ciekawe programy edukacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna zawsze służy wychowankom swoją wiedzą i umiejętnościami (tak podczas lekcji, jak i w czasie licznych kół pozalekcyjnych).

W szkole organizowane są imprezy naukowe, takie jak chociażby „Dzień języków obcych”, „Dzień nauki”. Nauczyciele prowadzą też dla zainteresowanych cyklicznie wykłady w ramach tak zwanej „Akademii Uczniowskiej”.

W SP 9 każdy uczeń czuje się bezpiecznie. Zapewnia to specjalnie w tym celu opracowany program „Opiekun” zakładający dyskretne, życzliwe towarzyszenie starszych kolegów uczniom dopiero aklimatyzującym się w budynku naszej szkoły. W tym roku szczególną troską objęci są szczególnie uczniowie klas siódmych oraz…(oczywiście) – pierwszaki! Cieszymy się, że są z nami i wnoszą w szacowne mury tyle dziecięcej radości!

Małgorzata Pomykalska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Rybniku