2 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej…

4 września 2017 r. w mury Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja mieszczącej się przy ul. Kr. Jadwigi 11 w Dąbrowie Górniczej (powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1) wskutek wdrażania reformy edukacji  po 18 latach ponownie wkroczyli uczniowie klas I, IV i VII, którzy wraz z kolegami  oddziałów gimnazjalnych utworzyli nową społeczność szkolną. Placówka otworzyła swoje podwoje w pełni przygotowana do przyjęcia nowych uczniów. Powstały odremontowane nowe sale lekcyjne dla dwóch klas I, wyposażone w bezpieczny i nowoczesny sprzęt oraz szereg pomocy dydaktycznych.

Powstała łazienka z toaletami dostosowana do potrzeb najmłodszych uczniów oraz w pełni wyposażona w sprzęt meblowy i dydaktyczny, a także w gry, zabawki i książki kolorowa i zachęcająca do pobytu świetlica szkolna dla uczniów klas I – IV oraz funkcjonująca osobno świetlica dla klasy VII i oddziałów gimnazjalnych.

Wszyscy uczniowie mają pełny i równy dostęp do korzystania z dwóch sal gimnastycznych, w jednej z nich powstał dodatkowo kącik sportowy przeznaczony do zabawy i rekreacji dla uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Dla całej społeczności szkolnej, także najmłodszych organizowane są zajęcia informatyczne z pełnym dostępem do pracowni komputerowej i multimedialnej, gdzie odbywa się nauka języków obcych. W szkole funkcjonują także dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Uczniowie chętnie korzystają z dożywiania w stołówce szkolnej, gdzie obiady wydawane są w dwóch turach: dla klas I i IV oraz uczniów pozostałych klas.

Ponadto w ustalonym terminie wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń, w najbliższej przyszłości Dyrekcja planuje doposażyć szkołę w szafki, w których przynajmniej młodsi uczniowie będą mogli przechowywać podręczniki.

Atmosfera panująca w szkole jest bardzo dobra, starsi uczniowie z dużą wyrozumiałością i przychylnością przyjęli obecność nowych, dużo młodszych kolegów.

 

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 7 w Dąbrowie Górniczej