2 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu …

Gimnazjum nr 3 w Zawierciu funkcjonowało w latach 1999-2017 jako samodzielne gimnazjum, liczące średnio 22 oddziały (około 600 uczniów). Placówka powstała na bazie szkoły podstawowej wybudowanej w 1993r.
Szkoła usytuowana jest w centrum miasta. Ma nowoczesną bazę dydaktyczno – sportową. Posiada kompleks boisk sportowych oraz połączona jest z krytą pływalnią.

W wyniku reformy edukacji gimnazjum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3. Po dokonaniu naboru do klas I, IV i VII szkoły podstawowej otwarto trzy oddziały klas I, trzy oddziały klas IV oraz trzy oddziały klas VII. Średnio w klasie znajduje się około 20 osób. W szkole funkcjonują także oddziały gimnazjalne: sześć klas II i sześć klas III. Łącznie w szkole znajduje się około 560 uczniów.

W miesiącach wakacyjnych dzięki funduszom MEN dostosowano pomieszczenia lekcyjne dla potrzeb uczniów klas I i IV. Utworzono nowoczesne sale edukacji wczesnoszkolnej, wygodne i przyjazne uczniom. Ponadto utworzono świetlicę dla klas I, wyposażoną w multimedia oraz pomoce dostosowane do wieku uczniów.

Uczniowie klas VII korzystają z nowoczesnej bazy wykorzystywanej w klasach gimnazjalnych. W większości pracowni i pomieszczeń klasowych znajdują się tablice multimedialne bądź monitory interaktywne.

Na terenie szkoły mieści się stołówka, w której wydawanych jest około 140 obiadów. Chętnie korzystają z niej uczniowie, zwłaszcza z klas I i IV.

Nauka w Szkole Podstawowej nr 3 odbywa się w systemie jednozmianowym. Wszystkie obowiązkowe zajęcia kończą się o godzinie 14:10 lub 15:00. Po godzinie 15:00 uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach pozalekcyjnych.

Prace w nowo powstałej szkole znaleźli wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni gimnazjum. Na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć specjalistycznych zatrudniono nauczycieli z innych szkół.

Tekst, zdjęcia: SP 3 w Zawierciu dyrektor Jacek Bożek