22 września 2017

W nowym roku szkolnym, w nowej Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu …

1 września po 18 latach na nowo zabrzmiał dzwonek w Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu – szkoły przekształconej z dawnego Gimnazjum nr 9.
Jeszcze w okresie wakacji trwały przygotowania poszczególnych pomieszczeń dla nowych uczniów – zwłaszcza dla klas IV. Z otrzymanej dotacji zakupiono pomocy dydaktyczne i sprzęt do sal lekcyjnych, remontowany jest sanitariat, który dostosowany będzie do potrzeb młodszych dzieci oraz tworzona jest nowa świetlica szkolna.
Nauczyciele uczestniczyli nawet podczas wakacji w szkoleniach dotyczących nowej podstawy programowej, a we wrześniu cała Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
Mimo obaw rodziców i uczniów od 4 września wszystko funkcjonuje normalnie. Uczniowie zdobywają wiedzę z otrzymanych podręczników, wykorzystują wyposażenie naszych pracowni (chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej…) i korzystają z ogromnej wiedzy dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Już od pierwszych dni września zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mają bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego. Mało liczne klasy VII sprzyjają zdobywaniu wiedzy.
Zabawa intergracyjna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski sprawiła, że nasi nowi – mali i duzi uczniowie czują się w naszej starej – „nowej” szkole dobrze. Okazało się, że strach jak zawsze ma wielkie oczy. Teraz przyszedł czas na spokojną i owocną pracę.

Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Szmalec