2 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworznie…

Od roku szkolnego 2017/2018 w wyniku reformy oświaty w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą dwie placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego powstała z przekształcenia Gimnazjum nr 4 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego. 4 września szkoła przywitała 3 klasy pierwsze, 2 klasy czwarte i dwie klasy siódme – łącznie 124 nowych uczniów, którzy wraz z uczniami oddziałów gimnazjalnych tworzą społeczność nowej SP 2, liczącą razem 464 osoby. W szkole funkcjonują oddziały ogólne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe i mistrzostwa sportowego.

Szkoła została dobrze przygotowana na przyjęcie pierwszoklasistów. W celu dostosowania szkoły do potrzeb naszych najmłodszych uczniów przeprowadzono w wakacje remont parteru segmentu D3 szkoły oraz remont sanitariatów. Remont obejmował przygotowanie 3 sal lekcyjnych (gładzie, malowanie, wykładzina, instalacje oświetleniowe), remont świetlicy dla pierwszoklasistów i generalny remont sanitariatów. Zakupiono całościowe wyposażenie sal lekcyjnych i świetlicy – krzesła, ławki, zestawy regałowe, tablice, różnego typu pomoce dydaktyczne, szafki ubraniowe. Szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Aktywna Tablica”, z którego to projektu zakupione będą tablice interaktywne i projektory. Darmowe podręczniki zostały rozprowadzone wśród uczniów wszystkich klas SP2.

Szkoła posiada dobrą bazę sportową i specjalistyczną – dwa boiska zewnętrzne, dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę teatralną, pracownię EEG Biofeedback oraz nauczycieli specjalistów – trenerów piłki koszykowej, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, specjalistów od autyzmu i zespołu Aspergera, neurologopedów, logopedów, pedagogów i psychologa.

W szkole funkcjonują dwie świetlice – dla klas pierwszych oraz dla klas pozostałych, biblioteka szkolna, stołówka oferująca zdrowe śniadania i obiady dla wszystkich chętnych uczniów. Szkoła przystąpiła również do projektu Agencji Rynku Rolnego „Owoce, warzywa i mleko w szkole”.

Placówka organizuje wspólne uroczystości całej społeczności szkolnej, na które zapraszane są władze oświatowe, władze miejskie oraz rodzice uczniów. W tym roku szkolnym było to uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 6 października 2017 odbędzie się w szkole „Festyn Sąsiedzki” połączony z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów, a to dopiero początek całorocznej pracy.

Tekst, zdjęcia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, dyrektor Marta Figura