23 października 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

Szkoła powstała w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach.

Czerpiąc z dobrych doświadczeń gimnazjalnych, łącząc tradycję z najnowszymi metodami pracy rozpoczynamy na nowo tworzyć dzieło powstania nowej szkoły podstawowej. Historię naszej szkoły rozpoczęliśmy miejską inauguracją roku szkolnego 2017/2018 na której gościliśmy władze miasta oraz dyrektorów tyskich szkół.

Przez wiele lat w gimnazjum funkcjonowały klasy dwujęzyczne z j. angielskim, dlatego też postanowiliśmy kontynuować nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej. Rekrutacja do klasy IV i klas VII okazała się naszym sukcesem. Utworzyliśmy trzy klasy siódme, w tym dwie dwujęzyczne. Rodzice dostrzegli w naszej szkole szansę na dobrą edukację i rozwój swoich dzieci.

Uczniowie klas gimnazjalnych życzliwie przyjęli młodszych kolegów. Obserwujemy ich postawy opiekuńcze względem najmłodszych – pierwszo- i czwartoklasistów.

Przekształcona szkoła rozwija się. Sale lekcyjne zostały przystosowane do wieku uczniów, wyposażono je w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, nowe meble. Uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową w dwóch, na nowo wyposażonych pomieszczeniach, mogą także korzystać ze smacznych obiadów w stołówce szkolnej.

Biblioteka szkolna przygotowała się na przyjęcie młodszych czytelników, wzbogacając księgozbiór o lektury i nowości wydawnicze. Uczniowie chętnie przebywają w bibliotece i przylegającym do niej centrum multimedialnym, zarówno w czasie przerw, jak i w wolnych chwilach.

W naszej szkole poza obowiązkowymi zajęciami dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. np. kole turystycznym, piłki siatkowej, języka włoskiego i rosyjskiego, wolontariacie, warsztatach i plenerach plastycznych, i innych. Kontynuujemy współpracę z Uniwersytetem Śląskim, Filharmonią Śląską, tyską Mediateką, Miejskim Centrum Kultury, kinem i teatrem zarówno lokalnym, jak i śląskim i krakowskim. Na terenie szkoły odbywają się cykliczne zajęcia, które wspierają rozwój dziecka.