13 listopada 2017

W nowym roku szkolnym w nowej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie…

Wprowadzona w roku szkolnym 2017/2018 reforma edukacji umożliwia realizację nowych rozwiązań edukacyjnych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Imielinie powstałej z przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie uczą się w 12 oddziałach (8 klas wygasającego gimnazjum oraz 4 klasy siódme szkoły podstawowej).

W szkole utworzono klasą sportową, w której siódmoklasiści rozwijają swoje piłkarskie pasje (sekcja piłki siatkowej dziewcząt i sekcja piłki nożnej chłopców). Treningi odbywają się w hali i zespole boisk, które wraz z placówką tworzą jednolity kompleks oświatowo – sportowy. Szkoła korzysta także z boiska LKS Pogoń Imielin. Zajęcia prowadzą zawodowi trenerzy.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Imielinie jest miejscem, gdzie tradycja płynnie łączy się z nowoczesnością. Kolejne pokolenia wychowanków zdobywają tu wykształcenie już od 81 lat – imielińska „1” powstała w okresie II Rzeczypospolitej.

Dziś to świetnie wyposażone miejsce do nauki i rozwijania pasji. W pracowniach znajduje się nowoczesny i profesjonalny sprzęt multimedialny. W każdej sali zainstalowane są komputery, tablice interaktywne, projektory, sprzęt nagłaśniający. Standardem jest również darmowy bezprzewodowy Internet. W czasie wakacji gruntownemu remontowi poddane zostały pracownie: geograficzna, historyczna, polonistyczna. Wszystko to sprzyja atmosferze nauki i współpracy.