19 listopada 2018

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom oświaty

Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk 15 listopada 2018 r. wręczył odznaczenia państwowe 195 zasłużonym dla oświaty nauczycielom, dyrektorom, pracownikom administracji i obsługi. Gratulacje Odznaczonym złożyła również Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer.

Srebrnym Krzyżem  Zasługi zostały odznaczone  3 osoby, Brązowym Krzyżem Zasługi – 8 osób.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 101 osób, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 58 osób, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 25 osób.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za:

1) ofiarną działalność publiczną,

2) ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

W części artystycznej wystąpił zespół instrumentalny z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach.