18 lipca 2017

Uroczysta promocja kadetów

Uroczysta promocja kadetów w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

15 lipca 2017 r. śląski kurator oświaty Urszula Bauer wzięła udział w uroczystej promocji kadetów XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa. Uroczystość odbyła się na terenie  Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W promocji wzięli również udział znamienici goście: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński, II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Krystyna Jasińska, Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Ks. dr prał. Andrzej Przybylski, przedstawiciele służb mundurowych, rodziny absolwentów, mieszkańcy Częstochowy.

81 absolwentów Studium oraz 185 absolwentów  kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymało nominacje na stopień młodszego aspiranta.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego słuchacze zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.