19 marca 2018

Symbole narodowe i ceremoniał szkolny. Konferencje dla dyrektorów szkół i nauczycieli

W marcu w Delegaturach Kuratorium odbywają się konferencje na temat symboli narodowych i ceremoniału szkolnego. W ubiegłym tygodniu w Bielsku –Białej, Gliwicach, Jaworznie kilkuset dyrektorów, nauczycieli z zainteresowaniem wysłuchało prelekcji o historii symboli narodowych, zasadach ich eksponowania i stosowania w praktyce szkolnej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest  obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. Chcielibyśmy, aby w każdej szkole było reprezentacyjne miejsce, w którym są eksponowane symbole narodowe.

Kolejne konferencje odbędą się w najbliższym czasie w pozostałych Delegaturach. Swoją wiedzą o godle, barwach i hymnie RP dzieli się z nauczycielami Romuald Kubiciel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, członek Towarzystwa Heraldycznego, Towarzystwa Weksylologicznego, autor kilkunastu publikacji z dziedziny heraldyki i historii regionalnej. Opracowywał również ekspertyzy historyczno-heraldyczne, zaprojektował (samodzielnie lub we współpracy) symbole jednostek samorządów terytorialnych, insygniów władzy i sztandarów szkół.

W trakcie konferencji odbywają się także spotkania z lokalnymi bohaterami, prezentowane są przykłady dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw w szkołach.

Poniżej zamieszczamy relację st. wiz. Ewy Borys z konferencji w Gliwicach.

W ramach kampanii prowadzonej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 14 marca 2018 r. w Górnośląskim Centrum Edukacji w Gliwicach obyła się konferencja zorganizowana przez liderów edukacji patriotycznej Delegatury w Gliwicach, starszego wizytatora Ewę Borys oraz Agatę Cirę, dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach. Otwierając konferencję,  głos zabrał dyrektor Delegatury. Zachęcał dyrektorów szkół i nauczycieli do podjęcia działań nakierowanych na patriotyczne wychowanie, w tym włączenie się wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu delegatury gliwickiej w działanie „Rekord dla Niepodległej”. Będzie to podsumowanie wszystkich działań odbywających się na terenie szkół i przedszkoli w ramach 100-lecia niepodległości Polski. Poprosił także o rozważenie przez dyrektorów możliwości utworzenia w każdej szkole miejsca godnej ekspozycji polskich symboli narodowych. Następnie wystąpił pan Romuald Kubiciel – historyk i heraldyk, który w niezwykle ciekawy sposób podzielił się wiedzą na temat „Symboli narodowych i ceremoniału szkolnego”. Kolejne wystąpienie – „Ocalić od zapomnienia” – była to prezentacja dobrych praktyk, przedstawiona przez pana Krzysztofa Kruszyńskiego, nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 8 w Gliwicach. Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać sylwetki, min. Westerplatczyków z Bojkowa. Podczas konferencji starszy wizytator Ewa Borys, podkreśliła, jak istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka pełni szkoła i przedszkole, a następnie przedstawiła szczegółowo informacje na temat planowanych wydarzeń w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprosiła do wspólnych działań uczniów, nauczycieli i dyrektorów. W konferencji udział wzięło ok.170 dyrektorów szkół i nauczycieli, każdy uczestnik konferencji otrzymał ramowy program kampanii, realizowanej przez Kuratorium we współpracy ze szkołami, upamiętniającej stulecie niepodległości Polski.