16 listopada 2018

Świętowanie 100-lecia odzyskania Niepodległości z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

990 uczniów wraz z nauczycielami miało wyjątkową okazję świętować rocznicę odzyskania Niepodległości, uczestnicząc w koncercie galowym Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, przygotowanym z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, koncercie muzyki, pieśni i tańców ludowych oraz narodowych.


Koncert zorganizowała Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. „W repertuarze Zespołu Śląsk jest obecna historia i tradycja, która łączy pokolenia. Dzisiejszy koncert, wieńczący pewien etap naszego wspólnego świętowania jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dostarczył nam niepowtarzalnych przeżyć” – powiedziała Urszula Bauer, dziękując artystom za wspaniały występ.

Oklaski, wręcz owacje na stojąco, były wyrazem autentycznego zachwytu uczniów oglądających występ Zespołu w sali koncertowej w Katowicach Miasto Ogrodów.

„Świadomość trwałości narodowej i ludowej twórczości artystycznej, która przekazywana jest wnukom przez dziadków, dzieciom przez rodziców, uczniom przez nauczycieli, widzom przez artystów, daje siłę, nadzieję, radość.

Polska wolna, niepodległa i suwerenna, to wielkie dziedzictwo narodowe, złożone w nasze ręce przez poprzednie pokolenia, to heroiczna historia zrywów powstańczych, walk z najeźdźcą, z totalitaryzmem, walk o wyzwolenie, to wysiłek poprzednich pokoleń okupiony daniną najwyższą.

Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przywołały radość, euforię i nadzieję towarzyszącą Polakom w listopadzie 1918 roku. Wszystkie przedszkola, szkoły, placówki niezwykle aktywnie włączyły się w realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Obchody stulecia niepodległości stały się dla nas radosnym i głębokim przeżyciem pokoleniowym, doświadczeniem wspólnotowym wywołanym wydarzeniem historycznym, które zaważyło na całym życiu, odcisnęło niezatarte piętno. Powróciły radość i nadzieja, jakie towarzyszyły naszym przodkom w listopadzie 1918 roku. Wspólnie śpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, uczestniczyliśmy w uroczystościach organizowanych przez władze państwowe, samorządowe, szkoły, stowarzyszenia,. Radość, wzruszenie, duma, umiłowanie Ojczyzny – te uczucia towarzyszyły nam wszystkim w tym wyjątkowym dniu.

Przez cały rok nasi uczniowie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach, które umożliwiały poznanie lokalnych bohaterów, miejsc, archiwalnych dokumentów. Kraj ma bohaterów narodowych – znamy ich wszyscy, ale każda społeczność, nawet najmniejsza ma także swoich lokalnych bohaterów, których losy są znane czasami tylko nielicznym. Mijamy groby, pomniki, kapliczki i często nie wiemy, kogo w nich pochowano, komu są poświęcone, jakie wydarzenie upamiętniają. Historia zapisana jest w pamięci ludzi, w zachowanych dokumentach, zdjęciach, archiwach. Odnajdywaliśmy ją wspólnie poprzez rozmowy, udział w rocznicowych obchodach, w spotkaniach z mieszkańcami, przygotowaniach do konkursów.

Efekty inicjatyw przedszkoli, szkół są imponujące. Powstało wiele wspaniałych prac literackich, plastycznych, filmów. W niemal każdej szkole jest miejsce pamięci narodowej. Uczniowie doskonale znają wszystkie cztery zwrotki hymnu. Z dumą i radością śpiewaliśmy hymn, świętowaliśmy przepiękną rocznicę, pamiętając, że wolność Ojczyzny to wielki dar, o który trzeba dbać z najwyższą starannością.

Serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom za nieoceniony wkład pracy nad przygotowaniem uczniów do konkursów, nad wspieraniem ich aktywności, rozwijaniem talentów. Dziękuję uczniom za zaangażowanie, zapał i dociekliwość w zgłębianiu historii, za udział w biciu Rekordu dla Niepodległej i wierzę, że nasze kolejne wspólnie realizowane przedsięwzięcia spotkają się z równie dobrym przyjęciem.”

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty