8 marca 2018

Stypendyści Ministra Edukacji Narodowej na uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Minister Anna Zalewska 7 marca 2018 r. wręczyła stypendia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe w roku szkolnym 2016/2017. Na uroczystości, w której uczestniczyła również Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty,  województwo śląskie reprezentowało pięciu uczniów: Martyna Starosta – uczennica Szkoły Podstawowej w Jejkowicach, Katarzyna Kępińska z VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach, Paweł Górecki z Technikum nr 4 rtm. Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim, Jeremi Chabros z III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie oraz Jakub Gogolok z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu.


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności laureatowi międzynarodowej olimpiady, laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, laureatowi konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe, a także uczniowi uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce i uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. W tym roku w województwie śląskim stypendia otrzymało 32 uczniów i ubiegłorocznych absolwentów szkół wszystkich typów.