14 sierpnia 2019

Śląski Okrągły Stół Edukacyjny

W związku z inicjatywą Premiera Pana Mateusza Morawieckiego przedstawioną w ramach Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty zapraszają do udziału w Okrągłym Stole Edukacyjnym.

Debata będzie kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Rozmowy będą koncentrować się wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.

Do udziału w debacie zapraszamy rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządowców, organizacje pozarządowe  działające na rzecz oświaty, związki zawodowe, pracodawców oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Śląski Okrągły Stół Edukacyjny odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25. Godzina zostanie podana w zaproszeniu.

Informujemy, że ze względu na formułę debaty ilość miejsc jest ograniczona. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymają osoby wyłonione spośród wszystkich zgłoszonych.

Zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny  będzie do 21 sierpnia  2019 r. do godz. 14.00.


Nabór został zakończony.