8 stycznia 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning”w Częstochowie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowe Biuro Programu eTwinning  i Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning”, organizowane w dniach od 15 do 16 lutego 2018 r. w Częstochowie. Seminarium adresowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową  w ramach programu eTwinning.

Programowanie, kodowanie, algorytm, myślenie komputacyjne, to hasła, które coraz częściej pojawiają się w środowisku edukacyjnym. Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych treści nauczania. Zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka języka programowania wkrótce wejdzie na stałe do każdej polskiej szkoły, a pilotaż programowania został uruchomiony we wrześniu zeszłego roku.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o programowaniu od podstaw na warsztatach praktycznych, ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

– rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej),

– nauczyciel dowolnego przedmiotu,

– gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Wszyscy zainteresowani, którzy spełniają powyższe warunki proszeni są                           o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, pracujący w gminach miejskich, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne               i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 15 lutego 2018 r.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 4 lutego 2018 r.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 4 lutego 2018 r. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania                         i wyżywienia.

Więcej informacji oraz program spotkania na stronie konferencji.