26 czerwca 2018

Rządowy program „Wyprawka szkolna”

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – szacunkowe dane dot. liczby uczniów planowanych do objęcia wsparciem.


Pismo

Tabela do danych szacunkowych