26 sierpnia 2019

Ruszają Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne

Od 26 sierpnia do 6 września br. w każdym województwie odbędzie się Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny. To kontynuacja zainaugurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy i dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty.

Organizatorami Wojewódzkich Stołów Edukacyjnych są wojewodowie i kuratorzy oświaty. To na ich zaproszenie w ciągu najbliższych dwóch tygodni o oświacie dyskutować będą przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów, a także pracodawców.

Wzorem wcześniejszych spotkań w ramach „Okrągłego stołu” uczestnicy debat w regionie będą rozmawiali o polskiej szkole w 5 zespołach tematycznych w ramach tzw. podstolików. Tematy podstolików to: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość w systemie edukacji”,  „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

Śląski Okrągły Stół Edukacyjny odbędzie się 28 sierpnia 2019 r. Osoby zakwalifikowane do obrad zostały powiadomione pocztą elektroniczną 23 sierpnia br. Prosimy o zabranie zaproszeń.

Harmonogram Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych:

 • Białystok – 26 sierpnia
 • Wrocław – 26 sierpnia
 • Gdańsk – 26 sierpnia
 • Katowice – 28 sierpnia
 • Opole 28 sierpnia
 • Gorzów Wielkopolski – 29 sierpnia
 • Szczecin – 29 sierpnia
 • Poznań – 4 września
 • Kielce – 4 września
 • Lublin – 4 września
 • Olsztyn – 4 września
 • Bydgoszcz – 5 września
 • Bełchatów – 5 września
 • Tarnów – 5 września
 • Warszawa – 5 września
 • Rzeszów – 6 września

Dodatkowe informacje – ogólnopolski „Okrągły stół” edukacyjny

Budowanie nowoczesnej szkoły, która gwarantuje wysoką jakość nauczania, może odbywać się tylko we współpracy i dialogu osób oraz instytucji odpowiedzialnych za oświatę. Dlatego też do udziału w obradach zaprosiliśmy szerokie grono nauczycieli, w tym członków związków zawodowych, przedstawicieli organizacji rodziców i dzieci, organów prowadzących szkoły, naukowców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Chcemy, aby założenia wypracowane podczas „Okrągłego stołu” stały się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole, abyśmy mogli stwarzać naszym dzieciom jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji.

W ramach ogólnopolskich obrad „Okrągłego stołu” pracuje 5 zespołów tematycznych w ramach tzw. podstolików. Dyskusja wokół tych zagadnień pozwala na wypracowanie rozwiązań dotyczących budowania nowoczesnej szkoły, która odpowiada wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku. Tematy podstolików to:

„Nauczyciel w systemie edukacji”

Szkoła nie mogłaby istnieć bez nauczycieli. To  zawód szczególnej odpowiedzialności i zaufania społecznego. Nauczyciele pełnią kluczową rolę w procesie edukacyjnym dzieci, dlatego  potrzebna jest szeroka dyskusja na temat podnoszenia ich wynagrodzeń i budowania większego prestiżu zawodowego.

„Jakość w systemie edukacji”

Wysoka jakość nauczania jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Jej wdrażanie nie może odbywać się bez udziału wszystkich podmiotów zaangażowanych w system oświaty. Tylko efektywna współpraca rządu, samorządu oraz partnerów społecznych umożliwi dokonanie zmian jakościowych w edukacji. Dlatego też tak ważne jest podjęcie szerokiej dyskusji w tym zakresie.

„Nowoczesna szkoła”

Budowanie innowacyjnej szkoły to odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość XXI wieku. W procesie kształcenia musimy wyposażać uczniów w umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na sprawne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Stąd też temat związany z innowacyjną szkołą.

„Uczeń w systemie edukacji”

Młody człowiek, który jest w centrum edukacji i dla którego jest zorganizowany cały system kształcenia. Tematyka podstolika obejmuje podstawy programowe i metody kształcenia. Elementem dyskusji jest kwestia budowania właściwych postaw wśród uczniów przez treści wychowawcze, sport czy kulturę. Tematem jest również funkcjonowanie samorządu uczniowskiego i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

„Rodzic w systemie edukacji”

Rodzice, uczniowie i nauczyciele wspólnie tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania, a także doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. W ramach zmian w ustawie Prawo oświatowe zwiększyliśmy wpływ rodziców na funkcjonowanie szkoły. Możliwość powoływania rad rodziców i ich zaangażowanie w szkole to kluczowy element wpisujący się w życie szkoły.

W 2019 r. zrealizowane zostały cztery posiedzenia „okrągłych stołów”:

 • 26 kwietnia  – I tura obrad (miejsce – Warszawa, Stadion Narodowy)
 • 30 kwietnia – II tura obrad (miejsce – Warszawa, APS)
 • 10 maja – III tura obrad (miejsce – Warszawa, UKSW)
 • 17 czerwca – IV tura obrad (miejsce – Warszawa, KSAP)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji