13 czerwca 2019

Rozporządzenie w sprawie zmiany terminu zakończenia roku szkolnego opublikowane 12.06.2019

13 czerwca weszło w życie podpisane 12 czerwca  przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.  Zgodnie z tym, uczniowie odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym.


W Dzienniku Ustaw z 12 czerwca pod poz. 1093, 1094 zostały opublikowane dwa rozporządzenia tej samej treści: pod poz. 1093 rozporządzenie wydane na podstawie na podstawie ustawy Prawo oświatowe – dotyczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast pod poz. 1094 opublikowano rozporządzenie dotyczące gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.