9 listopada 2018

Rekord dla Niepodległej

W piątek 9 listopada o godz. 11:11 w woj. śląskim w 2785 szkołach 551 699 uczniów oraz 54 245 nauczycieli i pracowników oświaty odśpiewa hymn narodowy.

Akcja „Rekord dla Niepodległej” została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. W całym kraju ponad 4,8 mln uczniów i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty z 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”.


Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer będzie uczestniczyć w finale akcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu: Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego obejrzą film zrealizowany przez uczniów Liceum oraz montaż słowno-muzyczny. Młodzież będzie również miała okazję sprawdzić swoją wiedzę historyczną w okolicznościowym quizie.

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, które zgłosiły swój udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”, otrzymają pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami od Minister Edukacji Narodowej.

Zachęcamy wszystkich do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!