15 października 2018

Pracownicy oświaty na ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w KPRM

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uczestniczyła w czwartek 11 października 2018 r. w  ogólnopolskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Minister Anna Zalewska wręczyła zasłużonym dla polskiej oświaty odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 25 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W uroczystości w Warszawie wzięli udział odznaczeni i nagrodzeni przedstawiciele województwa śląskiego.

Za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej podczas czwartkowej uroczystości w Warszawie zostały odznaczone:

Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty,

Pani Gabriela Piontek z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczone zostały:

Pani Ewa Gawińska ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie,

Pani Małgorzata Grajcar ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej z rąk Minister Anny Zalewskiej otrzymał Romuald Kubiciel z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadany przez  Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty otrzymali:

Pani Marzena Oterman – ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu

Pan Adam Lisek  z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie

Pan Jan Jarosz z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie.

Pan Czesław Karolczyk z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

Tytuł Profesora Oświaty przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy.

Wydarzenie w KPRM uświetnił występ Garwolińskiego Teatru Muzycznego “Od Czapy”, który zaśpiewał piosenki powstańcze i żołnierzy niezłomnych.

Uroczystości wojewódzkie odbędą się 17 października w Katowicach, w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej, ul. Rolna 43

W czasie uroczystości 316 zasłużonych dla oświaty zostanie odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a 163 nauczycielom zostaną wręczone nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.

W informacji o uroczystości w MEN wykorzystano materiał i zdjęcia Departamentu Informacji i Promocji w Ministerstwie Edukacji Narodowej www.men.gov.pl