14 lutego 2018

Poznaj nasze zawody…Technikum nr 2 w ZSTiO „MERITUM” w Siemianowicach Śląskich

Mechatronika to dziedzina innowacyjna, nowoczesna i dynamicznie wchodząca w coraz to nowe obszary przemysłu. Badanie układów elektropneumatycznych, zagadnienia sterowania stycznikowego oraz programowanie PLC, montaż i diagnostyka skomplikowanych układów, analizy linii produkcyjnych to umiejętności ciekawe, atrakcyjne i oczekiwane na współczesnym rynku pracy. Elektronika, mechanika, automatyka czy pneumatyka to wszystko w jednym, bardzo ciekawym i przede wszystkim praktycznym zawodzie.

Technik mechatronik – nowoczesne technologie na wyciągnięcie ręki.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.02)
  • K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21)

i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika informatyka wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Technik ekonomista

Jeśli lubisz pracować z komputerem, chciałbyś w przyszłości zostać księgowym, specjalistą kadr i płac, audytorem, doradcą podatkowym, analitykiem finansowym – to zawód technika ekonomisty jest właśnie dla Ciebie. Łączymy wiedzę z ekonomii, finansów, rachunkowości, marketingu, prawa oraz praktykę z obsługi programów: finansowo-księgowego, kadrowo płacowego i sprzedażowo-magazynowego oraz programu płatnika. Technik ekonomista to zawód który daje umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, obliczania wynagrodzeń i sporządzania umów rozliczania podatków i ubezpieczeń społecznych. Zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach wszystkich branż, biurach rachunkowych i administracji publicznej. Naukę z zakresu finansów i rachunkowości możesz kontynuować na studiach wyższych. Więcej na www.emeritum.pl

Technik ekonomista – profesjonalne umiejętności.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (AU.35)
  • K2 – Prowadzenie rachunkowości (AU.36)

i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika ekonomisty wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.

Technik informatyk

Zapraszamy do podjęcia kształcenia na kierunku technik informatyk. Jeśli jesteś osobą kreatywną i nie boisz się wyzwań, to ten kierunek jest dla Ciebie. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki i eksploatacji komputera, projektowania i tworzenia sieci komputerowych, tworzenia i obsługi baz danych oraz interaktywnych witryn internetowych. Zdobędziesz wiedzę na temat systemów operacyjnych, konfigurowania urządzeń sieciowych, a także projektowania grafiki komputerowej. Oferujemy możliwość ugruntowania wiedzy podczas zagranicznych praktyk oraz zdobycia certyfikatów zawodowych. Absolwenci kierunku technik informatyk znajdują zatrudnienie m.in. w firmach: administrujących sieci komputerowe, zarządzających serwerami oraz bazami danych, projektujących witryny internetowe oraz serwisach i sklepach komputerowych.

Technik informatyk – kierunek przyszłości.

Uczeń po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08),
  • K2 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09)

i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymuje dyplom technika informatyka wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE.