25 czerwca 2018

Polska to jest wielka rzecz! – uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów

19 czerwca 2018 r. w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach miała miejsce uroczystość, podczas której Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wręczyła nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w pierwszym półroczu obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W rozstrzygniętych konkursach: recytatorsko-wokalnym Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence, fotograficzno-filmowym Tak budziła się Polska w mojej miejscowości, plastycznym Kto ty jesteś? Polak mały, na scenariusz lekcji O historii nie tylko na lekcjach historii wzięli udział uczniowie z województwa śląskiego. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac uczniowskich oraz prezentacje artystyczne. Ponadto uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów Romualda Kubiciela na temat Historia Orła Białego oraz Łucji Bobek nt. Historia lokalna historią ojczyzny.
Podczas uroczystości prezentowane były postery autorstwa Romualda Kubiciela ilustrujące dzieje polskiego godła oraz rekonstruowane fotografie historyczne wykonane przez uczniów oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Myszkowie.