23 sierpnia 2018

Polska to jest wielka rzecz! (S. Wyspiański) – regulaminy konkursów


W Roku dla Niepodległej Kuratorium Oświaty organizuje następujące konkursy dla uczniów, wychowanków i nauczycieli:

  1. Tak budziła się Polska w mojej miejscowości… – konkurs na fotograficzną/filmową interpretację drogi do niepodległości lokalnej społeczności. Regulamin, karta zgłoszenia.
  2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence – konkurs recytatorsko-wokalny. Regulamin, karta zgłoszenia.
  3. Kto ty jesteś? Polak mały – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych Regulamin, karta zgłoszenia.
  4. Opowiem Ci o kraju moich dziadków – konkurs epistolograficzny. Regulamin, karta zgłoszenia.
  5. O historii nie tylko na lekcjach historii – konkurs dla nauczycieli różnych przedmiotów na scenariusz lekcji. Regulamin, karta zgłoszenia.
  6. Konkurs 1,2,3 – Polska! – konkurs na spot promujący wartości patriotyczne dla wszystkich typów szkół organizowany jest w roku obchodów stulecia niepodległości Polski. Regulamin, Karta Zgłoszenia