14 maja 2018

Perspektywy kształcenia ponadpodstawowego w powiecie myszkowskim

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wraz ze współpracownikami wzięła udział w spotkaniu na temat perspektyw kształcenia zawodowego, sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie myszkowskim i możliwości ich rozwoju. Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie, w którym odbyło się spotkanie, czyli „szkoła na Będuszu”, jest doskonale znany mieszkańcom powiatu myszkowskiego, z których wielu to absolwenci tej szkoły.
Wieloletnia tradycja, duże osiągnięcia w przeszłości i nowe perspektywy, które otwierają przygotowane przez MEN zmiany w szkolnictwie zawodowym, to tylko niektóre argumenty przemawiające za koniecznością podjęcia działań w kierunku rozwoju szkoły na Będuszu, szkoły, która osiągała na egzaminie maturalnym bardzo wysokie trzyletnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Dlaczego trzeba i warto inwestować w rozwój tej szkoły? Jak zachęcić uczniów, aby chcieli kontynuować naukę w Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie? – o tym dyskutowali 9 maja uczestnicy spotkania. Na prośbę Śląskiego Kuratora Oświaty swoim doświadczeniem podzielili się z zebranymi dyrektorzy niektórych szkół, które były nie tak dawno w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o nabór uczniów, a którym – dzięki bardzo dobrej współpracy ze starostami, zarządami powiatów – udało się wdrożyć efektywne i skuteczne działania.

Przypomnijmy, że Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer wydała negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2018 r., co otworzyło możliwość podjęcia i wdrożenia nowych rozwiązań w celu zachęcenia uczniów do nauki w tej właśnie szkole. W trakcie spotkania Pani Kurator przypomniała zadania powiatu jako organu prowadzącego szkołę i zadania kuratora oświaty, a Dyrektor Delegatury w Częstochowie Alicja Janowska przedstawiła prognozy demograficzne w szkołach powiatu myszkowskiego.

Należy podkreślić, że w związku z wprowadzeniem reformy edukacji o rok wydłuży się cykl kształcenia w liceach ogólnokształcących (do 4 lat), technikach (do 5 lat). 1 września 2020 r. powstaną również branżowe szkoły II stopnia. Niezależnie od wydłużenia cyklu kształcenia, w przyszłości znacznie zwiększy się liczba uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, i to nie tylko na rok 2019/2020. Z analiz statystycznych sięgających 2025 roku wynika jednoznacznie, że utrzymanie obecnej sieci szkół ponadpodstawowych w powiecie myszkowskim jest konieczne, aby uniknąć dwuzmianowości. Problemy z naborem Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie to m. in. wynik powtarzających się w ostatnich latach informacji o planowej likwidacji szkoły. W trakcie spotkania Kurator Urszula Bauer zaproponowała Staroście Powiatu Myszkowskiego, aby zamieścił na stronie Starostwa komunikat, że plany likwidacyjne wobec szkoły na Będuszu są nieaktualne, a szkoła ma plany dotyczące rozwoju. W efekcie ukazał się komunikat, w którym czytamy, że Zarząd i radni Rady Powiatu zachęcają uczniów gimnazjów do rozważenia możliwości kontynuowania edukacji w tej placówce.

Znakomitą szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego są perspektywiczne zmiany w kształcenie zawodowym. Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, we współpracy z pracodawcami.