10 kwietnia 2019

Otwarty konkurs ofert na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2019 roku letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa śląskiego

Ogłoszenie na otwarty konkurs

Wzór oferty

Wytyczne

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4