27 lutego 2019

Olimpijskie Stulecie – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Olimpijskie stulecie”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019, pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki.


Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest:

  1. upowszechnienie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
  2. upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich,
  3. promowanie zasad fair play i idei olimpijskiej,
  4. promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu – wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.


Załączniki:
Regulamin
Materiały informacyjne