29 sierpnia 2019

O zmianach w edukacji na obradach Śląskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego

W środę w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektorzy, związkowcy, organizacje pozarządowe, pracodawcy rozmawiali z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim o polskiej szkole, jak ją postrzegają, co w niej zmienić, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

„Jestem otwarty na Państwa opinie dotyczące tego, jak polska szkoła funkcjonuje (…) Mam nadzieję, że część przynajmniej postulatów czy wniosków, które się dzisiaj pojawią, będzie możliwe do wykorzystania przy kształtowaniu przyszłych rozwiązań dotyczących pragmatyki zawodowej” ­– powiedział Minister Edukacji, otwierając debatę.

W trakcie bardzo merytorycznej dyskusji rozmawiano o roli  nauczycieli, uczniów i rodziców w systemie edukacji, jakości w systemie edukacji oraz nowoczesnej szkole. Rozmawiano o programach nauczania, bezpieczeństwie, pragmatyce zawodowej nauczycieli, finansach oświaty, kształceniu zawodowym. W debacie bardzo aktywnie uczestniczyli uczniowie, którzy podjęli  m.in. temat korepetycji, zadań domowych, przygotowania praktycznego uczniów do funkcjonowania w przyszłej rzeczywistości zawodowej. Uczestnicy Okrągłego Stołu zwracali również uwagę na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konieczność wprowadzenia zmian w awansie zawodowym nauczycieli, braki kadrowe w szkolnictwie zawodowymi. Rozmawiano również o reformie strukturalnej i programowej.

Śląska kurator oświaty Urszula Bauer podkreśliła, że wprowadzanie kolejnych etapów reformy w woj. śląskim odbywało się w dialogu i w porozumieniu. „Spotykaliśmy się ze związkami zawodowymi regularnie, z rodzicami, samorządowcami jako organami prowadzącymi. Myślę, że dzisiejszy stół będzie ważnym momentem podzielenia się refleksjami, uwagami na temat już wprowadzonych elementów reformy, ale też okazją do konstruktywnych wniosków, do wprowadzania kolejnych ulepszeń, żeby jakość edukacji była z roku na rok coraz lepsza” – powiedziała Urszula Bauer.

– To duża odpowiedzialność przed nami wszystkimi, abyśmy mogli przeprowadzić dyskusję w dobrej, rzetelnej i merytorycznej atmosferze (…) to wszystko jest niezbędne, aby wypracować ewentualne wnioski, spostrzeżenia (…), tak, aby system oświaty spełniał oczekiwania polskiego społeczeństwa – zwrócił się do uczestników spotkania wojewoda Jarosław Wieczorek, który otworzył Śląski Okrągły Stół Edukacyjny.

Samorząd Wojewódzka Śląskiego reprezentowała Wicemarszałek Pani Beata Białowąs, która przedstawiła przedsięwzięcia realizowane w związku z kształceniem zawodowym.

Regionalne okrągłe stoły edukacyjne to debaty, które do 6 września br. mają odbyć się w każdym województwie. Są one kontynuacją zainaugurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Celem obrad jest opracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy oraz dyskusja nad przyszłością oświaty. Debaty regionalne mają pomóc wspólnie wypracować rozwiązania umożliwiające sprawne funkcjonowanie polskich szkół, a zarazem odpowiadające w jak największym stopniu oczekiwaniom uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, którzy dbają o jak najwyższą jakość oświaty.

Zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki