30 stycznia 2018

Nowi nauczyciele dyplomowani w woj. śląskim

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Częstochowie.

W grudniu 441 nauczycieli w woj. śląskim uzyskało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego nadany przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W styczniu odbyły się uroczystości, w trakcie których zostały wręczone akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 26 stycznia, z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer, otrzymali je nauczyciele z Delegatury w Częstochowie. W uroczystości uczestniczył również Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Dyrektor Delegatury w Częstochowie Alicja Janowska.


Jednym z podstawowych warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego. W trakcie stażu nauczyciel jest zobowiązany podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu, metod pracy, stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, a także pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

Uzyskanie pozytywnej oceny za okres stażu umożliwia nauczycielowi złożenie wniosku o nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Oceny spełnienia wymagań dokonuje powołana przez kuratora oświaty komisja kwalifikacyjna, w skład której wchodzi przedstawiciel kuratora oświaty jako przewodniczący, dyrektor szkoły, trzech ekspertów oraz – na wniosek nauczyciela – przedstawiciel związków zawodowych.Zdjęcia: Kamil Kamasiński ŚUW