26 czerwca 2019

Nabór Do Czwartej Kadencji Rady Dzieci I Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej Przy Ministrze Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy m.in. :

– opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży,

– przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Efekty działań, które Rada do tej pory podejmowała, możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, mają istotne znaczenie. Doceniając aktywność obecnych członków i zastępców członków Rady, ogłoszony został nabór kandydatów do czwartej kadencji Rady.

 

Formularz zgłoszeniowy