18 maja 2018

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym o kształceniu zawodowym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska 15 maja gościła na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W Kongresie uczestniczyła również Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Pani Minister wzięła udział w dyskusji na temat: „Polskie drogi do przemysłu 4.0 – fakty i mity”. Minister Anna Zalewska mówiła m. in. o przygotowaniu szkół dla przemysłu przyszłości, roli nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym, o planach Rządu wsparcia szkół. „Polska szkoła musi się zmieniać, by nadążyć za trwającą rewolucją 4.0, temu służy reforma szkolnictwa” – powiedziała Pani Minister. Anna Zalewska poinformowała również, że prowadzi rozmowy z Ministrem Energii, by szkoły stały się prosumentami w dziedzinie energii, by mogły montować mikroinstalacje, gdyż w ten sposób najlepiej nauczyć młodych ludzi.


Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również drugie spotkanie z udziałem Pani Minister na temat: „Edukacja zawodowa – nowe otwarcie”. Podczas tej sesji Pani Minister przedstawiła zmiany wdrażane w kształceniu zawodowym, zaznaczając, że są one wprowadzane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Paneliści dyskutowali o dualnym systemie szkolnictwa zawodowego, promocji branżowych szkół oraz współpracy firm ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi, podkreślając bardzo duże i korzystne znaczenie dla rynku pracy wdrażanej reformy kształcenia branżowego.

Przedstawiciele pracodawców deklarowali gotowość zaangażowania się w proces szkolenia i doskonalenia przyszłych pracowników poprzez zaoferowanie im możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu, stworzenie modelu instruktora praktycznej nauki zawodu.

Uczestnicy Kongresu z dużym zainteresowaniem wysłuchali również wystąpienia Premiera Mateusza Morawieckiego. „Rząd chce tworzyć warunki sprzyjające zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Tworzymy całe środowisko sprzyjające małym i średnim polskim firmom; domagamy się równego płacenia podatku przez „tych wielkich” – podkreślił Premier. „Trzeba dbać, chuchać i dmuchać” na start-upy oraz małe i średnie firmy, bo z tych malutkich mikro wyrastają małe, z małych – średnie, ze średnich bardzo duże, a może nawet championi międzynarodowi”.

Merytoryczne dyskusje toczyły się również w kuluarach w czasie przerw między sesjami tematycznymi.

Jubileuszowy Kongres cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem: ponad 150 sesji tematycznych, 900 prelegentów i 11,5 tys. uczestników.