25 kwietnia 2018

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”

Konkurs „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego”.

Na całość konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego” składają się dwa konkursy:

  1. konkurs pt. „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” skierowany do szkół branżowych I stopnia i techników,
  2. konkurs pt. „W tej szkole chciałbym się uczyć” skierowany do klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów.

Konkurs „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” na najlepszą prezentację lub krótki film promujące swoją szkołę kształcącą w zawodzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły skierowany jest do szkół branżowych I stopnia i techników kształcących w zawodach.

Zgłoszenia do tego konkursu należy kierować do właściwych Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wydziału Nadzoru Edukacji, które dokonają kwalifikacji prac konkursowych do II etapu konkursu. Najlepsze, z zakwalifikowanych do II etapu, prezentacje i filmy promujące szkołę zostaną wyłonione w drodze głosowania, którego dokonają szkoły podstawowe i gimnazja na platformie SOK a po 3 najlepsze prace konkursowe z każdej kategorii zostaną nagrodzone.

Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć” na najciekawsze uzasadnienie wyboru prezentacji lub filmu promującego wybraną szkołę branżową lub technikum uczestniczące w konkursie „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów.

Kuratorium Oświaty w Katowicach zamieści na swojej stronie internetowej wykaz szkół, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” wraz z linkami do zamieszczonych na ich stronach internetowych prezentacji i filmów promujących szkołę.

Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów na lekcjach z wychowawcą lub zajęciach z doradcą zawodowym zapoznają się z prezentacjami i filmami szkół branżowych i techników oraz opracują indywidualną pracę literacką ucznia (maksymalnie 2000 znaków) uzasadniającą wybór określonej prezentacji lub filmu przedstawionego przez szkołę branżową lub technikum.

Dyrektor szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum powołuje komisję konkursową, która wyłania jedną prezentację lub film szkoły branżowej i jedną prezentację lub film technikum, wybrane przez uczniów swojej szkoły wraz z indywidualną pracą literacką uzasadniającą wybór określonej prezentacji lub filmu.

Informację o wybranych prezentacjach i filmach, wraz z indywidualną pracą literacką ucznia, dyrektor szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum przekazuje w ankiecie zamieszczonej na platformie SOK.

Autorzy najlepszych indywidualnych prac literackich uzasadniających wybór określonej prezentacji lub filmu szkoły branżowej i technikum, wyłonionych przez komisję powołaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zostaną nagrodzeni.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają koordynatorzy kształcenia zawodowego w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Katowicach:

Delegatura w Bielsku-Białej – starszy wizytator Elżbieta Skrzypek,

Delegatura w Bytomiu – starszy wizytator Jolanta Pudlik,

Delegatura w Częstochowie – wizytator Małgorzata Gołębska,

Delegatura w Gliwicach – wizytator Paweł Ciepliński,

Delegatura w Rybniku – starszy wizytator Mariola Juraszek-Morawska,

Delegatura w Sosnowcu – starszy wizytator Elżbieta Włodarczyk,

Wydział Nadzoru Edukacji – starszy wizytator Renata Habryka.

 

Załączniki