25 kwietnia 2018

Konkurs na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (branżowe szkoły I stopnia, technika) z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie na projekt kampanii reklamowej „Poznaj zawód, w którym kształci moja szkoła”.

Celem konkursu jest promocja oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Każda szkoła (branżowa szkoła I stopnia, technikum) przygotowuje projekt kampanii reklamowej dla jednego wybranego przez szkołę zawodu – szkoły funkcjonujące w zespole szkół przygotowują oddzielne projekty kampanii (dla branżowej szkoły I stopnia, technikum).

Projekt kampanii przygotowują zespoły uczniów (max. trzy osoby). Szkoła przygotowuje projekt kampanii z uwzględnieniem  wymagań i elementów zawartych w Regulaminie Konkursu.

Przystąpienie szkoły do konkursu, zgodnie z Regulaminem Konkursu, polega na przesłaniu Kuratorium Oświaty w Katowicach projektu kampanii promującej kształcenie w wybranym zawodzie wraz z wymaganymi załącznikami oraz w formie i  terminie określonym przez organizatora konkursu. Komisja konkursowa, powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty, wyłoni 3 najlepsze projekty kampanii w kategorii: branżowe szkoły I stopnia oraz technika – dla szkół, które zajęły czołowe miejsca w każdej kategorii, przewidziane są nagrody.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela: st. wizytator Zygmunt Michalski, Wydział Jakości Edukacji  – Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, tel. 32 606 30 22.

 

Załączniki