25 sierpnia 2017

Konkurs Komisji Europejskiej na projekty promujące włączenie społeczne poprzez sport

innSzanowni Państwo,

Poniżej przesyła informacje o Konkursie Komisji Europejskiej na projekty promujące włączenie społeczne poprzez sport.

Komisja Europejska ogłosiła nową inicjatywę – konkurs  #BeInclusive EU Sport Awards. Celem konkursu jest walka z wykluczeniem społecznym w szerokim znaczeniu – od dyskryminacji mniejszości etnicznych po tzw. „trudną młodzież”.

W konkursie może wziąć udział instytucja publiczna, prywatna lub pozarządowa, która swoimi działaniami poprzez sport przyczyniła się do integracji społecznej różnego rodzaju mniejszości. KE zachęca do zgłaszania w konkursie projektów, które mają na celu integrowanie społeczności zróżnicowanych pod względem zdrowotnym, etnicznym, rasowym czy statusu majątkowego.

Uwaga!

Zgłoszenia można przesyłać do 15 września 2017 roku. Jury będzie oceniało to, jak wykorzystanie sportu wpłynęło na integrację lokalnej społeczności oraz na jej otwartość na innych.

Do wygrania są trzy nagrody w wysokości 10 000 euro.

Konkurs jest zupełnie nową inicjatywą Komisji Europejskiej i szanse na sukces są duże! Jeśli w Państwa sieci kontaktów znajdują się instytucje, które wdrażają projekty integracyjne, proszę o przekazanie tej wiadomości.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku i na stronie: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en.

W załączniku znajduje się link z ankietą, którą należy wypełnić zgłaszając projekt do konkursu.

Pozdrawiam

Anna Jaźwińska

główny specjalista

Wydział Promocji Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Komunikacji Społecznej

  1. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
    tel. +48 22 601 47 63 |  fax +48 22 601 39 88

mswia.gov.pl  |  anna.jazwinska@mswia.gov.pl