7 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie przekazywania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek w czasie epidemii


W związku z ogłoszonym stanem epidemii Śląski Kurator Oświaty  rekomenduje przekazywanie do zaopiniowania projektów  arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek w wersji elektronicznej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek przekaże Dyrektor Delegatury/Wydziału Nadzoru Edukacji.

Arkusze organizacji przedszkoli, szkół i placówek w wersji elektronicznej proszę przekazać bezpośrednio do Delegatur/Wydziału.

Jacek Szczotka
Wicekurator Oświaty


Komunikat z dnia 6 kwietnia 2020 r.