27 marca 2018

Komunikat o zakończeniu rekrutacji trenerów-koordynatorów w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że rekrutacja trenerów-koordynatorów w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” została zakończona. O wynikach rekrutacji kandydaci będą bezpośrednio powiadamiani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.