16 marca 2020

Komunikat dotyczący konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

dot. wglądów do prac i trybu wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursów przedmiotowych


Komunikat