9 lipca 2019

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020