6 grudnia 2019

Karta informacyjna nr 17

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego.


Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej  >>>