19 czerwca 2018

Kampania informacyjno-edukacyjna Kolejowe ABC, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Zbliżające się wakacje to czas odpoczynku i licznych podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu.


Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt informacyjno-edukacyjny pn. Kampania Kolejowe ABC, którego celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania na terenie infrastruktury kolejowej – patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej. W załączeniu list Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Dokument do pobrania