11 lutego 2021

Informacja dotycząca prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki informuje o realizacji „Programu dla szkół”, którego celem jest m.in. promocja wśród dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.


Zapraszamy dyrektorów szkół do zapoznania z Informacją dotyczącą prawidłowej realizacji „Programu dla szkół” (do pobrania)

Informacja na podstawie pisma MEiN