30 października 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”

Konkurs jest kontynuacją ubiegłorocznej edycji, w której wzięło udział ponad 110 tysięcy uczniów z 550 szkół z całej Polski. projekt odbywa się w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa” dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jego ideą jest kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i rozbudzanie szacunku dla polskiej historii oraz symboli narodowych poprzez wspólne śpiewanie najważniejszych polskich pieśni narodowych. Przesłuchania konkursowe odbędą się od lutego do kwietnia 2020 r. na terenie szkół w obecności dwuosobowego jury wydelegowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Wszelkie informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronie Narodowego
Centrum Kultury: www.dohymnu.nck.pl.