8 marca 2018

III edycja konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza w roku szkolnym 2017/2018 trzecią edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół kształcących w zawodach w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.


Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” warty jest wysiłku, jaki trzeba włożyć w przygotowanie zgłoszenia, nie tylko z powodu samych nagród. Jest to doskonała okazja do tego, aby pochwalić się tym, co szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnięciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły. Motywuje nauczycieli i dyrektorów szkół do refleksji nad tym, czym jest jakość pracy szkoły, w jakich obszarach mogą się wykazać w tym zakresie, a w jakich nie mają osiągnięć i warto nad nimi popracować. Przyznane nagrody i wyróżnienia są formą promocji nie tylko jakości szkoły zawodowej, ale przede wszystkim samych szkół.

Akcja promocyjna związana z konkursem pokazuje, że w szkołach kształcących w zawodach dużo się dzieje i stanowią one atrakcyjną ścieżkę edukacyjną, a tym samym przyczynia się do zwiększania zainteresowania młodych ludzi szkolnictwem zawodowym i poszczególnymi szkołami. Jest to istotne z punktu widzenia pozyskiwania kandydatów w dobie niżu demograficznego. Dlatego zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w terminie od 1 marca do 30 marca 2018 roku. Więcej szczegółów, regulamin konkursu, ramowy harmonogram konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej najlepszazawodowa.pl