26 stycznia 2018

II Wojewódzka Paraolimpiada Fotograficzno-Plastyczna

W środę, 24 stycznia w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych, prowadzonym przez zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie, odbył się finał II Wojewódzkiej Paraolimpiady Fotograficzno-Plastycznej.


Paraolimpiadę objęli swym patronatem:
– Jego Ekscelencja ks. abp dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski,
– Pani Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
– Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 86 prac z 12 ośrodków: z Częstochowy, Myszkowa, Rędzin, Sokolników, Niegowej, Libidzy, Rudnik, Czarnego Lasu i Sierakowa Śląskiego. W Jury konkursu zasiedli: ojciec Jan Poteralski – podprzeor Jasnej Góry, pani Grażyna Burzak – artysta malarz oraz Pani Anita Grobelak – artysta malarz.
Na konkurs fotograficzny wpłynęło 127 fotografii z 10 ośrodków: z Częstochowy, Pińczyc, Myszkowa, Boru Zaciszańskiego, Rędzin, Chrzanowa i Lublińca. W Jury konkursu zasiedli: Pan Jacenty Dędek – fotoreporter, Pan Krzysztof Świertok – fotoreporter oraz Pani Anita Grobelak – artysta malarz.

W obu konkursach przyznano również nagrodę specjalną – Grand Prix, w plastycznym – ufundowaną przez Ojca Jana Poteralskiego, a w fotograficznym ufundowaną przez Ks. infułata Ireneusza Skubisia – założyciela fundacji Myśląc Ojczyzna i honorowego redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego Niedziela. Wręczenie nagród laureatom II wojewódzkiej Paraolimpiady Fotograficzno-Plastycznej poprzedził wernisaż fotografii pana Sebastiana Adamusa, nauczyciela z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych, który wraz z panią Adrianną Zawadzką jest współpomysłodawcą Paraolimpiady.

Po uroczystej gali laureaci konkurów oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły pt.: „Dla Niepodległej”, inaugurujący obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Scenariusz napisała i sztukę wyreżyserowała pani Iwona Migas, nauczyciel ZNPO. Spektakl przeprowadził nas przez burzliwe dzieje naszej ojczyzny, aż po wyzwolenie w 1918 r. Poruszające teksty i symbolika gestów przybliżyły widzom okrutną politykę zaborców wobec Polaków, m.in. wywózka na Syberię, czy strajk dzieci z Wrześni, który odbił się echem na całym świecie.

Wiele można by napisać o umiejętnościach aktorskich naszych uczniów i ogólnym wrażeniu artystycznym sztuki, niech jednak najlepszym komentarzem będą łzy widzów podczas spektaklu i spontaniczne owacje na stojąco po zakończeniu przedstawienia. W sztuce wystąpiło 19 uczniów oraz czterech nauczycieli: s. Teresa Ziober, p. Iwona Nowakowska, p. Aleksander Świąć, p. Zbigniew Gładysz. Nad dźwiękiem i oświetleniem czuwał p. Rafał Ciszewski.

Sebastian Adamus
Nauczyciel Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie