21 czerwca 2019

II Festiwal Zawodów Koszęcin 2019 zakończony

II festiwal Zawodów w Koszęcinie zakończony

12 czerwca 2019 r. na terenie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Koszęcinie odbył się II Festiwal Zawodów Koszęcin 2019. Uczestnicy i goście Festiwalu mieli okazję poznać różne bardzo ciekawe zawody m.in.: projektant wnętrz, architekt krajobrazu. Oprócz szkół prezentujących zawody, w których te szkoły kształcą,  można było również zobaczyć stoiska przygotowane przez pracodawców- rzemieślników prezentujących zawody takie jak: groomer (pielęgnacja i strzyżenie psów), tapicer, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kominiarz, krawiec, a Zespół Pieśni i Tańca Śląsk otworzył przed zwiedzającymi swoje garderoby i zaprezentował zawód garderobianego. Po raz pierwszy w festiwalu wzięli udział policjanci zachęcający młodych ludzi do wstępowania w szeregi policji. Festiwal został zorganizowany wspólnie przez Kuratorium Oświaty, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Festiwal tradycyjnie stanowił  finał zmagań konkursowych w ramach konkursu „Śląski przegląd zawodów. W roku 2019 przegląd zawodów odbywał się pod hasłem „Dom z przyszłością”. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 szkół.  Oprócz szkół biorących udział w konkursie zaprezentowały się również: Zespół Szkół Ogólnokształcących z Żor prezentujący zawody gazownicze oraz Technikum nr 4 z Bytomia prezentujący zawody lotnicze. Wszystkie szkoły natomiast, podobnie jak pracodawcy, mogły uzyskać „Nagrodę publiczności”.

Na scenie głównej zaprezentowała się także  orkiestra dęta i  mażoretki z Państwowych Szkół Budownictwa z Bytomia. Wszak szkoły kształcące w zawodach nie ograniczają się jedynie do przyswajania wiedzy stricte zawodowej, ale oferują szereg ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Oprócz nich, Zespół folklorystyczny „Wrzosowianie” i orkiestra dęta z Rogoźnika.

Niektóre zmagania zostały rozstrzygnięte już wcześniej. I tak dla przypomnienia: w kategorii „koncepcja projektu architektoniczno-budowlanego” I miejsce zdobył Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego, II miejsce zdobyło Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane w CKZiU w Sosnowcu a III miejsce Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie; w kategorii „projekt zagospodarowania terenu/działki wokół domu” I miejsce zdobyły Państwowe Szkoły Budownictwa z Bytomia, a wyróżnienie Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia; natomiast w kategorii „projekt aranżacji wnętrza domu” ponownie wyróżniono pracę ww. szkoły z Wodzisławia. Podczas trwania festiwalu komisja dokonała oceny najlepszego stoiska- I miejsce zdobyło Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane w CKZIU w Sosnowcu.

Również podczas festiwalu wręczono nagrody dla zwycięzców w dwu konkursach promujących kształcenie w zawodach tj.: w konkursie na logo i hasło reklamowe dla tego zawodu oraz w konkursie na komiks „Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości”. Wyniki tych konkursów ogłoszono na stronie Kuratorium Oświaty.

Nagrodę publiczności w kat. szkół zdobyło Technikum nr 4 z Bytomia, w kat. pracodawca najlepiej promujący praktyczną naukę zawodu nagrodę zdobyli kominiarze, a nagrody/upominki za udział w głosowaniu na najlepiej przygotowane przez szkoły i rzemieślników stoiska  przypadły uczniom  ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Wojkowic.

Zdobywcom nagród serdecznie gratulujemy.