26 października 2018

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w projekcie pn. 100 LAT Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” adresowany jest do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Zawiercia oraz województwa śląskiego.

Jego głównym celem jest promowanie najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce w dziedzinie motoryzacji jak i kwestii bezpieczeństwa, które kształtowały się na przestrzeni ostatnich stu lat w Polsce.

Poprzez udział w wydarzeniu młodzież będzie miała możliwość poznania innowacyjnych, technologicznych rozwiązań wprowadzonych w sferze motoryzacji, bezpieczeństwa, których wynalazcami w ostatnim 100-leciu byli Polacy. Ponadto zostaną poruszone takie tematy jak: produkcja polskich samochodów, regulacja ruchu kołowego, przepisy, obyczaje i codzienność przedwojennego ruchu drogowego.

Dla uatrakcyjnienia projektu przewidziano tematyczną wystawę fotograficzną „100 lat motoryzacji w Polsce”, projekcję filmów, przedstawienie rekwizytów m.in.  mundurów policyjnych, tych historycznych, jak i współczesnych. Dużą atrakcję stanowić będzie pokaz pojazdów zabytkowych polskich klasyków motoryzacji.

Jednym z efektów działań i zaangażowania młodych ludzi będzie również przygotowanie komiksu prezentującego zachodzące zmiany w polskiej motoryzacji i w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Mając na uwadze, iż przygotowanie prac plastycznych może być doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów i wzbogacenia wiedzy uczniów o tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale i historii, zachęcamy młodzież do włączenia się w przygotowanie komiksowych ilustracji.

Wydarzenie odbędzie się w Zawierciu w dniu 8 listopada 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Piastowskiej 1, o godzinie 11.00. Z zaproszenia mogą skorzystać uczniowie wraz z opiekunami. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. W załączeniu karta zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać do 31 października br. na adres biuro1@brd.org.pl

Do pobrania

Formularz Zgłoszenia

Plakat