12 czerwca 2019

Finał X ogólnopolskiej edycji Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II)

10 czerwca 2019 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie miał miejsce finał X ogólnopolskiej edycji Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II).

Konkurs, organizowany od 2009 roku przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w tym roku pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,
ma charakter interdyscyplinarny. Motywem przewodnim jubileuszowej X edycji konkursu było hasło: Region-Ludzie-Muzyka – w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stanisława Hadyny – założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 75 przedszkoli i szkół. Konkurs ma złożoną formułę. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują sprawozdanie i prezentację z działań prowadzonych w przedszkolu/szkole w zakresie edukacji regionalnej przez co najmniej ostatnie dwa lata szkolne. Drugi etap obejmuje wykonanie pracy konkursowej podsumowującej projekt, a trzeci – finałowy, rozgrywany w Koszęcinie – prezentacje artystyczne i grę terenową sprawdzającą wiedzę ze wskazanego zakresu.

Zadania konkursowe na wszystkich jego etapach  były związane z tematem przewodnim konkursu, czyli muzyką: miejscowości i regionu, ale także życia i twórczości najważniejszych postaci muzycznych województwa śląskiego, w szczególności Stanisława Hadyny, a także najważniejszych instytucji muzycznych, konkursów, festiwali województwa śląskiego.

 

Wyniki konkursu:

Kategoria dla szkół spoza województwa śląskiego:
I miejsce Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy, kraj morawsko-śląski, Republika Czeska
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich, woj. opolskie
III miejsce Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole  im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym,
woj. świętokrzyskie
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie,
woj. mazowieckie
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi, woj. dolnośląskie
Kategorie dla szkół województwa śląskiego:
Kategoria I: wychowankowie przedszkoli
I miejsce Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach
II miejsce Przedszkole nr 5 w Tychach
III miejsce Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu
IV miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach
V miejsce Publiczne Przedszkole nr 9 w Czeladzi
Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych
I miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2  w Czechowicach-Dziedzicach
II miejsce Szkoła Podstawowa w Tworogu
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach
IV miejsce Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
V miejsce Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich
Kategoria III: uczniowie oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 w Lędzinach
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach
III miejsce Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2
im. Gustawa Morcinka w Lędzinach
IV miejsce Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
V miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

 

Śląski Kurator Oświaty, Pani Urszula Bauer złożyła  gratulacje oraz wręczyła nagrody rzeczowe dla wszystkich zespołów, a także dla wszystkich uczestników biorących udział w finale. Skierowała także podziękowania do nauczycieli i opiekunów za wysiłek i chęć organizowania zajęć z edukacji regionalnej.

 

Po ogłoszeniu wyników uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do obejrzenia specjalnego koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 

Finał Konkursu Edukacja regionalna w szkole – Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…(Jan Paweł II) od wielu lat wpisuje się w obchody Święta Edukacji Regionalnej organizowane w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Wydarzeniu towarzyszył dzień otwarty Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk,” w ramach którego na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji: warsztaty taneczne i wokalne, zwiedzanie Izby Tradycji, ciekawe opowieści o historii „Śląska”, wzbogacone projekcją archiwalnych filmów.