17 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Europejskim Tygodniu Sportu (ETS), który odbędzie się w dniach 23 – 30 września 2018 r. – po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej.


Podstawowym zadaniem tej ogólnopolskiej inicjatywy, koordynowanej w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, jest angażowanie, uświadamianie i inspirowanie mieszkańców Europy do podejmowania aktywności fizycznej w codziennym życiu. Jej głównym celem jest popularyzacja sportu na poziomie lokalnym i integracja społeczna różnych grup wiekowych.

Tegoroczne działania w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce będą skupiały się, podobnie jak w latach ubiegłych, na szerokiej aktywizacji polskiego społeczeństwa – w zakresie kreowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Organizatorzy przewidzieli szereg różnorodnych wydarzeń, atrakcji i konkursów. W tym roku po raz pierwszy zostanie podjęta próba organizacji pełnych atrakcji zmagań sportowych również nocą.

Europejski Tydzień Sportu to nie tylko zajęcia sportowe, ale przede wszystkim edukacja młodego pokolenia w celu kształtowania zdrowego, aktywnego trybu życia oraz właściwych zachowań od najwcześniejszych lat życia.

Informacja na temat ww. inicjatywy została zamieszczona na stronie internetowej resortu edukacji w zakładce Aktualności

Informacje na temat podejmowanych działań dostępne będą na stronie internetowej www.etspolska.pl, stanowiącej główną platformę informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z organizacją sportowych wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, można zwracać się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest odpowiedzialne za koordynację tej inicjatywy i związanych z nią działań: e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl; tel. 00 48 22 244 31 25.