15 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty

W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczyna się pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty. W województwie śląskim przystępuje do niego 41 450 uczniów z 1259 szkół podstawowych. O godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z języka polskiego. Następnego dnia, również o godzinie 9.00 ósmoklasiści zmierzą się z zadaniami z matematyki, a w środę, 17 kwietnia, z języka obcego nowożytnego, którego uczyli się w szkole. Uczniowie mogą zdawać egzamin z jednego z następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.


Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, egzamin z języka obcego nowożytnego – 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Prace egzaminacyjne sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji prowadzonej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Życzymy jak najlepszych wyników!